0
View Post
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü

Değerli okurlarım,

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmesiyle hukuk sistemimize girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikteyeni bir yoldur.

Bireysel başvurunun varlık nedeni, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek; ihlal gerçekleşmişse ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Sadece Anayasal ilke ve kuralların gelişmesi objektif kriteri ön planda tutulmuştur. Bireysel başvuru yolunu yaklaşık altmış senedir uygulamakta olan Almanya’da ise Anayasal ilke ve kurallarının gelişmesi objektif kriteri ve ciddi bir zarar doğması sübjektif kriteri bireysel başvurunun varlık nedeni ve başvuru şartı olarak kabul edilmiştir. Continue Reading →