BOOKS

HUKUK

 • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Ticarî Kuruluş ve Yapılandırmalar
 • Şirketler Hukuku ve Sözleşmeler
 • Rekabet Hukuku
 • Gayrimenkul Edinme ve Finansmanı
 • Yabancı Sermaye
 • İş Hukuku
 • Toplu Sözleşmeler
 • Dava Takibi, Tahkim ve İhtilafların Çözümü
 • İcra ve İflâs Hukuku ve Uygulaması
 • Medya ve Eğlence Hukuku
 • İletişim Hukuku
 • Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Enerji ve Maden Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Vasiyetname ve Tereke Hukuku

DANIŞMANLIK

Finans

 • Finansal Planlama ve Kontrol
 • Bütçeleme
 • Revizyon İşlemleri ve Borçların Yeniden Yapılandırılması
 • Borç Dökümanları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Kredi Aracılık ve Temsilcilik Hizmetleri
 • Kredi ve Emlak
 • Altyapı Projeleri
 • Girişim Sermayesi

Gümrükler

 • Gümrük Tarifeleri
 •  İzinler ve Denetimler

Vergi

 • Vergi Planlaması
 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözümü
 • Transfer Fiyatlaması

Sermaye Piyasası

 • Halka Arz
 • Tahvil Çıkarma
 • Menkul Kıymetler İhracı

İnsan Kaynakları

 • Eleman Seçimi
 • Personel ve Pozisyon Özellikleri Belirleme ve Eşleştirme
 • Liyakat Değerlendirmesi
 • Yönetici Koçluğu